CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BIGA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 05, Trung tâm giao thương quốc tế - Chợ Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: biga.com.vn

15

Việc làm

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BIGA VIỆT NAM đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Nhân Viên Kho Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 16/04/2020
 Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Lương 10- 20 Triệu Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 10 triệu - 20 triệu
 16/04/2020
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng Làm Việc Tại Bắc Ninh Thu Nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Sale Admin Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 10 triệu - 25 triệu
 15/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 15/03/2020
 Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng Thu Nhập Trên 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 27/02/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng Thu Nhập 12- 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 15/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Thành Thạo Tiếng Anh Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 8 triệu - 10 triệu
 20/12/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng Thu Nhập 12- 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 20/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 12 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Bắc Ninh

Cán Bộ Dự án, Hỗ Trợ Dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 10 triệu - 15 triệu
 31/10/2019
 Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2019
 Bắc Ninh

Công Nhân Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Biga Việt Nam

 6 triệu - 8 triệu
 01/03/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu