CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG S -GERMI

Địa chỉ: 321 Nguyễn Phước Lan, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Số nhân viên: 50-100

Website: Đang cập nhật

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG S -GERMI không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu