Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

Địa chỉ: Khu Lãm Làng, P. Vân Dương, TP. Bắc Ninh

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: benhvienquoctenhanduc.vn

10

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức đang tuyển dụng 10 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

Điều Dưỡng - Bắc Ninh

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 5 triệu - 12 triệu
 31/05/2020
 Bắc Ninh

Điều Dưỡng Làm Việc Tại Bắc Ninh

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 5 triệu - 12 triệu
 31/05/2020
 Bắc Ninh

Điều Dưỡng Tại Phòng Khám Đa Khoa

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 5 triệu - 12 triệu
 30/05/2020
 Bắc Ninh

Bác Sĩ Đa Khoa

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 6 triệu - 30 triệu
 31/05/2020
 Bắc Ninh

Bác Sĩ Sản Phụ Khoa

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 Trên 8 triệu
 31/05/2020
 Bắc Ninh

Dược Sĩ Phòng Khám Đa Khoa Nhân Đức

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 4 triệu - 8 triệu
 31/05/2020
 Bắc Ninh

Bác Sĩ, Y Sĩ Y Học Cổ Truyền

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 4 triệu - 30 triệu
 31/05/2020
 Bắc Ninh

Nữ Hộ Sinh Tại Phòng Khám Đa Khoa

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 4 triệu - 12 triệu
 31/05/2020
 Bắc Ninh

Kế Toán Bảo Hiểm

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 7 triệu - 12 triệu
 31/05/2020
 Bắc Ninh

Bác Sĩ, KTv Chẩn Đoán Hình ảnh

Công Ty CP. Bệnh Viện Quốc Tế Nhân Đức

 7 triệu - 30 triệu
 31/05/2020
 Bắc Ninh

Nhà tuyển dụng hàng đầu