Công ty TNHH Hải Li

Địa chỉ: Số 57 Vệ Hồ, Tây Hồ, Hà Nội

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người

Website: https://haili.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty TNHH Hải Li không có tuyển dụng nào còn hạn.

Không có tin tuyển dụng nào hết hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu