Lite Forex Viet Nam

Địa chỉ: Số 38 Đường 12 Trần Não, Bình An, Quận 2, HCM

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người

Website: https://www.liteforex.com/

3

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Lite Forex Viet Nam đang tuyển dụng 3 vị trí. Hãy ứng tuyển miễn phí ngay.

 10 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhà tuyển dụng hàng đầu