Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Đại Nam

Địa chỉ: Số 7, Đường 45, Bình An, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: https://diaocdainam.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Đại Nam không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu