Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghệ F99 ( Chuyên Hoa quả nhập khẩu, Thực phẩm thiên nhiên)

Địa chỉ: 48 Tố Hữu, Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người

Website: https://f99.com.vn/

0

Việc làm

Giới thiệu về công ty

Hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghệ F99 ( Chuyên Hoa quả nhập khẩu, Thực phẩm thiên nhiên) không có tuyển dụng nào còn hạn.

Nhà tuyển dụng hàng đầu