Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 7 triệu - 10 triệu
 08/04/2020
 Hồ Chí Minh
 6 triệu - 9 triệu
 03/05/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Viettel - Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 03/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2020
 Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 27/04/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 03/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 08/04/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu
 01/05/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tổng Đài K+ Tại Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 01/05/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 01/05/2020
 Hồ Chí Minh