Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh

Hà Nội - Truyền Hình K+ Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 29/05/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 12/04/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 12/04/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 03/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Ngân Hàng Mb [hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 01/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tư Vấn, Chăm Sóc Khách Hàng Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 03/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tổng Đài K+ Tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 03/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Truyền Hình K+ Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 03/04/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu
 10/04/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Hà Nội.

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 5 triệu - 7 triệu
 29/04/2020
 Hà Nội