Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

Nhân Viên {telesale} Bán Hàng Mạng Viettel Tại Tp Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên [telesale] Bán Hàng Mạng Viettel Tại Tp Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Telesale- Bán Hàng- Mạng Viettel Tại Tp Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Telesale {bán Hàng} Mạng Viettel Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Telesale [bán Hàng] Mạng Viettel Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Telesale- Bán Hàng Mạng Viettel Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên (telesale) Bán Hàng Mạng Viettel Tại Tp Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Telesale- Bán Hàng Mạng Viettel Tại Tp Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 12 triệu - 15 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Telesale (bán Hàng) Mạng Viettel Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 10 triệu - 12 triệu
 02/09/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Bán Hàng - Telesale Viettel Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2020
 Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 08/08/2020
 Thái Nguyên

Nhân Viên Telesale Bán Hàng Viettel- (thái Nguyên)

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương

 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2020
 Thái Nguyên