Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 15 triệu - 30 triệu
 10/04/2020
 Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020
 Hà Nội
 15 triệu - 30 triệu
 10/04/2020
 Bắc Ninh, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Bình
 15 triệu - 30 triệu
 10/04/2020
 Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình
 15 triệu - 30 triệu
 10/04/2020
 Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình
 15 triệu - 30 triệu
 10/04/2020
 Bắc Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 01/05/2020
 Hải Phòng

Nhân Viên Quản Lý Dự án

Công Ty TNHH TMDV Hồng Đức

 10 triệu - 15 triệu
 25/04/2020
 Hồ Chí Minh