Thông báo

Tin tuyển dụng này đã được nhà tuyển dụng khóa trước đó.

Xem thêm các việc làm tương tự

 6 triệu - 8 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

Giám Sát An Toàn Lao Động Tại Mỹ Phước 3, Bình Dương

Công Ty TNHH TM DV An Toàn Lao Động Đại An

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

Giám Sát An Toàn Lao Động Tại Khu Vực Bàu Bàng- Bình Dương

Công Ty TNHH TM DV An Toàn Lao Động Đại An

 7 triệu - 10 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

Giám Sát An Toàn Lao Động Biết Tiếng Anh Tại Bình Dương

Công Ty TNHH TM DV An Toàn Lao Động Đại An

 10 triệu - 12 triệu
 15/07/2020
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai

Giám Sát An Toàn Lao Động Tại Khu Vực Bình Dương

Công Ty TNHH TM DV An Toàn Lao Động Đại An

 10 triệu - 12 triệu
 15/07/2020
 Bình Dương