Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Kinh Doanh

Thanh Sơn

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Tấn Thành

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Đồng Tháp

Nhân Viên Kinh Doanh

Đặng Ngọc Tài

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Bình Dương

Chuyên Viên Kinh Doanh

Nguyễn Phi Cường

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh, Sales Admin

Nguyễn Thị Thúy Như

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Sinh Học

Đinh Thị Phương Chi

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đức Bằng

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thị Thắm

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội, Bắc Giang, ...

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Đình Ngọc

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Thanh Hóa

Nhân Viên Kinh Doanh

Dương Thị ánh Nhi

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh 

Nguyễn Thị Huân

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh

Đặng Thị Bích Vân

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Đặng Thị Bích Vân

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng

Trần Văn Lập

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Kinh Danh

Hoàng Thu Hằng

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 10 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Quyền Hồng Ngọc

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Phú Thọ

Nhân Viên Kinh Doanh

Lê Thị Thanh Dung

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh

Trần Thu Trang

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Đông Sơn Hoàng

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Nguyễn Thành Tài

Cập nhật: 09/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển