Hồ sơ ứng viên mới nhất

Kế Toán Trưởng

Dương Văn Nguyên

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 17 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Thanh

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 4 năm

Đà Nẵng

Phó Phòng Kế Toán 

Nguyễn Thị Phương Mai

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 5 năm

Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán

Võ Thuý Vi

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Lê Thị Yến Nhi

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 5 năm

Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp

Nguyễn Quang Bách

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Phan Thị Mỹ Linh

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 3 năm

Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp

Lê Thị Hồng Phúc

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 3 năm

Bình Dương

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 10 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Võ Thị Bích Liễu

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 8 năm

Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Hải

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 12 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Nội Bộ

Viên Mỹ Chinh

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Ngô Minh Quang

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Trần Thị Bích Phượng

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 19 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Phạm Thị Huyền

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Thực Tập Sinh Kế Toán

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Kế Toán Viên

Nguyễn Thị Vân Anh

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 6 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ

Trần Thị Thuyết

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Lê Phượg Liên

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 10 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Mai Thị Tuyết Trâm

Cập nhật: 09/07

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển