Hồ sơ ứng viên mới nhất

Quản Lý Giám Sát

Đoàn Hải Yến

Cập nhật: 03/04/2020

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính

Nguyễn Thị Huyền Tiên

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Trưởng/pho Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Hoàng Văn Hậu

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 14 năm

Hải Phòng

Chuyên Viên Hành Chính, Nhân Sự

Phạm Thanh Phong

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 7 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Đặng Thị Kim Như

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Huỳnh Văn út

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 12 năm

Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nhân Viên Kế Toán/ Hành Chính - Văn Phòng

Đặng Thị Hồng Phương

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 6 năm

Hà Nội

Nhân Viên Điều Phối

Nguyễn Sỹ Cương

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Trưởng Phòng Nhân Sự

Nguyễn Văn Chí

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 6 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Mua Hàng

Nguyễn Tuấn Mạnh

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hà Nội, Bắc Ninh, ...

Nhân Viên Văn Phòng

Bùi Thị Minh Giang

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Quảng Bình

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Phạm Thị Ngọc ánh

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Trần Phương Anh

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng

Lê Thị Hồng ân

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Trần Tuyết Linh

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Analyst Staff

Dương Thiện Chí

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Trần Đức Phương

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 12 năm

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán

Nguyễn Thị Hường

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 2 năm

Bắc Ninh

Kế Toán Viên

Đặng Quỳnh Trang

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Ngô Thành Văn

Cập nhật: 02/04/2020

Kinh nghiệm: 1 năm

Bình Dương

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

4,071,365

Ứng viên

1,521,258

Việc làm

788,651

Nhà tuyển dụng

13,401,588

Lượt ứng tuyển